You are here:   صفحه نخستکتابخانه ◄ گرمایش جهانی و بحران های زیست محیطی

کتابخانه: گرمایش جهانی و بحران های زیست محیطی
Ctegory image

گرمایش جهانی و بحران های زیست محیطی

جلد کتاب عنوان نویسنده رتبه بازدیدها
cover  از بین بردن فرهنگ گوشتخواری برای مقابله با تقییرات اقلیمی دکتر نیک تیلور 4.5   2296
cover  حفظ آب و هوا برای تداوم حیات: نقش فوری تغییر در رژیم غذایی برای حفاظت از تنوع زیستی نوشته بنیاد حفاظت جهانی / ترجمه و طراحی کانون انسان پاک، زمین پاک 5   2450
cover  کتاب چالش های تغییرات آب و هوایی سال 2011 گروه تحقیق کانون انسان پاک زمین پاک 5   3925
cover  کتاب کاهش عوامل مخرب کوتاه مدت آب و هوایی از طریق تغییر رژیم غذایی بنیاد حفاظت جهانی WPF / ترجمه و طراحی کانون انسان پاک، زمین پاک 5   3010
cover  گرمایش جهانی و بحران های زیست محیطی / گیاهخواری ارگانیک، سریع ترین و موثرترین راه حل پایان بحران ها گروه تحقیق کانون انسان پاک زمین پاک 4   3322
cover  کتابچه گوشتخواری گرمای زمین را بیشتر می کند. دکتر علی افضل صمدی 2.5   2231
cover  کتاب گرمایش جهانی حیات را بر روی زمین مورد تهدید قرار می دهد. گروه تحقیق کانون انسان پاک زمین پاک 4.5   3940
 
 
 
 
Powered by PHCE E-books