كارگاه آموزشي "حفظ محيط زيست و بشقاب ما"

دوشنبه ، ۶ آبان ۱۳۹۲ ، ۱۱:۱۲ اخبار
پرینت
كارگاه آموزشي "حفظ محيط زيست و بشقاب ما"
 
 
به همراه اكران فيلم "ضايعات را مزه كنيم"
 
دوشنبه ششم آبانماه 1392
 
تهران برج ميلاد، گالري برج ميلاد
 
ساعت 16 تا 18
 
شركت براي عموم آزاد و رايگان است

(4 امتیاز)